Landbouw Wijde Biesbosch

Als gebiedsmakelaar werk gemaakt van diverse kavelruilen, initiatieven verbrede landbouw, groen-blauwe diensten en uitplaatsing bedrijven

Gebiedsproces Keersop

Projectleider gebiedsproces Keersop gericht op integrale realisatie wateropgaven met andere gebiedsopgaven.

Stimuleringsprojecten Agrarisch Waterbeheer

Projectleider en adviseur van diverse stimuleringsprojecten agrarisch waterbeheer Zuid-Nederland en Vlaanderen

Regulering beregening grondwater

Als beleidsmedewerker agrarisch waterbeheer verantwoordelijk voor 8.500 vergunningen en doorvertaling van beleid naar uitvoering