Dienstverlening

Procesmanagement
Wilt u een bepaalde ontwikkeling in gang zetten maar worstelt u met de invulling van de procesaanpak of heeft u ondersteuning nodig in de organisatie en/of begeleiding van een bijeenkomst?
Samen met u ontwerp ik het proces dat realisatie van uw doelen dichterbij brengt. Daarbij breng ik mijn ruime ervaring met gebiedsprocessen in het landelijk gebied in en mijn specifieke ervaring met de mutual gains approach (brede belangen benadering).

Projectmanagement
Wilt u een project starten maar worstelt u met de definiëring ervan of beschikt u momenteel niet over voldoende (gekwalificeerde) medewerkers om dit in te vullen?
Samen met u maak ik uw vraag helder en werk ik een plan van aanpak uit. Daarbij breng ik mijn ruime ervaring met projectmanagement in waarvoor ik tevens IPMA-C gecertificeerd ben. Onder projecten treft u mijn ervaring met projectmanagement aan en de breedte van de onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen.

Organisatieontwikkeling
Staat uw organisatie voor de uitdaging om verbeteringen door te voeren, maar kunt u dit niet intern vervullen?
Samen met u werk ik een plan van aanpak uit om deze verbeteringen samen met uw medewerkers te realiseren. En daar geef ik graag op een onafhankelijke wijze invulling aan. Mijn drive om steeds naar verbeteringen te streven breng ik hierbij in. In mijn opdracht voor Hoogheemraadschap van Delfland geef ik hier concreet invulling aan en eerder als INK-procesbegeleider bij de Provincie Noord-Brabant.

Gebiedsontwikkeling
Staat u samen met externe gebiedspartners voor de uitdaging om meerdere gebiedsopgaven te realiseren, maar worstelt u met de uitwerking ervan?
Samen met u en uw gebiedspartners werk ik een gedragen plan van aanpak uit. Daarbij breng ik mijn ruime ervaring in met gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Of het nu gaat om samenwerking op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau met overheden (rijkswaterstaat, provincies, waterschappen of gemeenten), terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen), belangenpartijen (landbouworganisaties LLTB, ZLTO en LTO), particulieren of tot aan de huiskamertafel van agrariërs. In de praktijk ben ik ze allemaal al tegengekomen. Maar iedere keer is het weer maatwerk!

Beleidsontwikkeling
Vraagt uw organisatie om de ontwikkeling van nieuw of bijstelling van bestaand beleid op het gebied van klimaatbestendig waterbeheer, ruimtelijke ontwikkeling, al dan niet in combinatie met landbouw- en natuurvraagstukken of cultuurhistorie?
Samen met u maak ik uw vraag concreet en werk ik een plan van aanpak uit waaraan ik graag invulling geef. Daarbij breng ik mijn brede algemene kennis in van deze beleidsvelden en vul deze aan met mijn bestuurlijke sensitiviteit gericht op uiteindelijke besluitvorming.

Omgevingsmanagement
Bent u bezig met ontwikkelingen die de omgeving raken (zoals burgers en grondeigenaren) en heeft u medewerking of zelfs besluitvorming van overheden nodig (vergunningen, ruimtelijke plannen), maar worstelt u met de organisatie hiervan?
Samen met u breng ik de ‘omgeving en hun belangen’ in beeld inclusief de benodigde besluitvorming en werkt ik een plan van aanpak uit. Daarbij breng ik mijn ruime ervaring in met gebiedsontwikkeling en gevoel voor ‘verhoudingen’ wat een tevreden omgeving en tijdige besluitvorming dichterbij brengt.