Projecten / Beleid

Criteria schadevergoeding wateroverlast

Uitwerken (inhoudelijke) criteria gericht op een eenduidigere afhandeling van schadeverzoeken wateroverlast

Ondersteuning Delfland

Coördinator/projectleider lokale knelpunten, trekker intersectoraal team natte ecologische zones en KRW-gebiedsproces

Inzetvolgorde waterbergingen in twee regio’s

Uitwerken inzetvolgorde diverse waterbergingen in regio's Helmond en 's-Hertogenbosch

Onttrekking oppervlaktewater – keur

Uitwerken consequenties nieuwe keur voor onttrekking oppervlaktewater met doorvertaling beregeningsverbod

Ondersteuning wateroverlast Aa en Maas

Schrijven bestuurlijk verslag NBW-toetsing wateroverlast en analyse extreme zomerbuien

Hydrologische studies

Projectmanager van diverse grond- en oppervlaktewater studies, peilenplan en watersysteemrapportage

Stimuleringsprojecten Agrarisch Waterbeheer

Projectleider en adviseur van diverse stimuleringsprojecten agrarisch waterbeheer Zuid-Nederland en Vlaanderen

Regulering beregening grondwater

Als beleidsmedewerker agrarisch waterbeheer verantwoordelijk voor 8.500 vergunningen en doorvertaling van beleid naar uitvoering