Projecten / Gebiedsontwikkeling

Keersop
Keersop – Gebiedsimpuls N69

Projectmanager integrale realisatie waterdoelen en doelen gebiedsimpuls N69 in en nabij de Keersop

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Uitwerken subsidieaanvragen Groen Ontwikkelfonds Brabant

Watergebiedsplan Polder Blokhoven

Projectleiding gebiedsontwikkeling Polder Blokhoven gericht op realiseren wateropgaven en belevingsopgaven Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opstellen projectopdrachten Dommel

Opstellen van projectopdrachten conform methode projectmatig werken gericht op realisatie zestal gestuurde waterbergingen

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Als gebiedsmakelaar werk gemaakt van herstel en (recreatieve) ontwikkeling Fort Altena, Fort Bakkerskil en de

Landbouw Wijde Biesbosch

Als gebiedsmakelaar werk gemaakt van diverse kavelruilen, initiatieven verbrede landbouw, groen-blauwe diensten en uitplaatsing bedrijven

Gebiedsproces Keersop

Projectleider gebiedsproces Keersop gericht op integrale realisatie wateropgaven met andere gebiedsopgaven.