Projecten / Organisatieontwikkeling

Ondersteuning Delfland

Coördinator/projectleider lokale knelpunten, trekker intersectoraal team natte ecologische zones en KRW-gebiedsproces

Regulering beregening grondwater

Als beleidsmedewerker agrarisch waterbeheer verantwoordelijk voor 8.500 vergunningen en doorvertaling van beleid naar uitvoering