Criteria schadevergoeding wateroverlast

Waterschap Aa en Maas constateerde dat er onvrede was over de afhandeling van schadeverzoeken als gevolg van wateroverlast. Er was sprake van een grijs gebied (ten aanzien van de inhoud) over wanneer het waterschap wel of niet aansprakelijk is.

In opdracht van Aa en Maas heb ik een opzet voor een handreiking afhandeling schadeverzoeken wateroverlast uitgewerkt. Dit heb ik opgepakt door het voeren van één op één gesprekken met diverse betrokken medewerkers van het waterschap, af te stemmen met bestuurders van het waterschap en met vertegenwoordigers uit de landbouwsector. In een interne workshop werkten we de handreiking nader uit en bespraken we deze in concept met de landbouwsector. Door de wateroverlast van mei-juni 2016 zijn aanbevelingen versneld in de praktijk gebracht. Belangrijke aanbeveling was het werken met een casemanager die snel aan tafel zat bij de indieners van schadeverzoeken. Daarnaast heeft de indiener van een schadeverzoek ook een rol gekregen in de rapportage wateroverlast. De opdracht is afgerond met een evaluatie in september 2016.

Recent Projects