Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB) is in het leven geroepen door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de manifestpartners (waaronder waterschappen, terreinbeheerders, ZLTO en BMF). Het GOB is gericht op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de realisatie van ecologische verbindingszones. Voor de financiering van dergelijke projecten kan subsidie aangevraagd worden bij het GOB.

In opdracht van Waterschap De Dommel heb ik diverse GOB-subsidieaanvragen uitgewerkt voor de projecten Buulder Aa, Elzenloop en Ecologische Verbindingszone de Run. Deze drie projecten zijn inmiddels positief beschikt door het GOB. Buulder Aa en Elzenloop zijn inmiddels door het waterschap uitgevoerd voor de EVZ Run is de uitvoering nabij.

Link naar het GOB

Recent Projects