Hydrologische studies

Diverse waterschappen staan aan de lat voor het hydrologisch herstel van verdroogde natuurgebieden, het herstel van beken en realisatie van waterbergingen. Ter voorbereiding hiervan laten zij hydrologisch onderzoek verrichten. Daarnaast laten ze watersysteemanalyses opstellen om daarmee hun beleid eventueel bij te stellen.

Als projectmanager heb ik diverse hydrologische studies getrokken waarbij ik een intern projectteam van grondwater en oppervlaktewater hydrologen en specialisten waterkwaliteit en ecologie aanstuurde. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de externe afstemming met opdrachtgever en betrokken stakeholders. Concrete projecten zijn grondwatermodellering N69, Watersysteemrapportage Brabantse Delta, Peilenplan Haagse Beemden / Hoge Vucht, Beekherstel Aa Heeswijk-Dinther en GGOR natte natuurparel Nemerlaer.

Recent Projects