Inzetvolgorde waterbergingen in twee regio’s

In de regio’s Helmond en Den Bosch hebben de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel de afgelopen jaren diverse waterbergingen gerealiseerd. Het ontbrak nog aan een onderbouwde inzetvolgorde van de afzonderlijke waterbergingen in beide regio’s.

In opdracht van Aa en Maas heb ik door de organisatie van werksessies met deskundige medewerkers (hydrologie, ecologie, projectleiders en regiobeheerders) een inzetvolgorde uitgewerkt per regio om daarmee problemen te voorkomen tijdens extreme neerslagsituaties. In de regio Den Bosch werden de waterbergingen Bossche Broek noord, HoWaBo Vughtse Gement, Bossche Broek zuid, HoWaBo Engelermeer en Dynamisch Beekdal in beschouwing genomen. In de regio Helmond de waterbergingen Diesdonk, Bakelse Beemden en Groene Peelvallei. Tevens is een bestuursvoorstel opgeleverd.

Recent Projects