Landbouw Wijde Biesbosch

In het gebiedsplan Wijde Biesbosch (vanuit de reconstructie zandgebieden) was landbouw een belangrijk doel naast water, natuur, cultuurhistorie, recreatie en toerisme en leefbaarheid.

Als gebiedsmakelaar Wijde Biesbosch had ik als taak om de gebiedsdoelen samen met externe partijen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Ten aanzien van agrarische structuurversterking heb ik bijgedragen aan diverse (integrale) kavelruilen waaronder kavelruil Land van Heusden en Altena (Werkendam, Woudrichem en Aalburg), kavelruil Heusden en kavelruil Gat van den Ham (Drimmelen). Daarmee is niet alleen de situatie voor agrariërs verbeterd (grotere percelen dichter bij huis), maar zijn ook gronden beschikbaar gekomen voor realisatie van natuur (ecologische hoofdstructuur, kreekherstel en verbindingszones) en recreatie (fietspad). Hiervoor heb ik de financiering via o.a. het POP-programma geregeld en de afstemming verzorgd tussen diverse partijen.

Daarnaast heb ik bijgedragen aan initiatieven voor verbrede landbouw, groen-blauwe diensten, wandelen over boerenland en een pilot om agrarische bedrijven uit het lint van Raamsdonk te plaatsen.

Recent Projects