Mitigatie vernattingschade Maaswerken

Rijkswaterstaat Maaswerken werkt aan een veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas. Eén van de maatregelen voor een veiligere Maas is het verdiepen van het zomerbed. Peilopzet in de stuwpanden Grave en Sambeek voorkomt dat door de verdieping van de Maas de omgeving verdroogt en dat schepen niet meer in de sluiscomplexen kunnen varen. Op sommige plekken treedt hierdoor echter vernattingschade op in landbouwgebied.

Als projectleider / omgevingsmanager was ik verantwoordelijk voor de uitwerking en de implementatie van een procesaanpak om vernattingschade te mitigeren gebaseerd op de aanleg van peilgestuurde drainage. Samen met Rijkswaterstaat, landbouworganisaties en waterschappen is een pro-actieve aanpak uitgewerkt die uitgaat van zelfrealisatie van maatregelen door grondeigenaren. Daarbij krijgt de eigenaar een overeenkomst aangeboden met een vergoeding voor de maatregel met daarbovenop een toeslag voor het regelen ervan (op basis van een vergunningenscan). De eigenaar bepaalt zelf of hij peilgestuurde drainage aanlegt, een andere maatregel of zelfs geen maatregel treft. Verantwoordelijkheid voor zelfrealisatie biedt daarmee ruimte voor maatwerk.

Uiteindelijk heb ik acht informatieavonden georganiseerd en diverse gesprekken gevoerd met grondeigenaren (overwegend agrariërs). Dit heeft ertoe geleid dat van de 107 aangeboden overeenkomsten er 100 zijn geaccepteerd, waarmee voor ruim 400 hectare landbouwgrond met natschade een oplossing is gevonden. Gevolg hiervan was een tevreden opdrachtgever en tevreden stakeholders.

Recent Projects