Onttrekking oppervlaktewater – keur

In Brabant hebben de waterschappen één gezamenlijke Brabantbrede keur opgesteld. Deze is per 1 maart 2015 van kracht. Voor het onttrekken van oppervlaktewater betekent dit een aanzienlijke verandering. In opdracht van Aa en Maas is uitgewerkt wat de consequenties zijn van deze veranderingen voor de beschermde gebieden keur (Natura 2000. natte natuurparels en attentiegebieden).

In een vervolgstap is gekeken hoe omgegaan kan worden met een beregeningsverbod oppervlaktewater om daarmee kwetsbare gebieden te ontzien. Hiertoe zijn vuistregels uitgewerkt voor het instellen van een beregeningsverbod en zijn aandachtspunten meegegeven voor een verdere verfijning hiervan in de toekomst.

Recent Projects