Stimuleringsprojecten Agrarisch Waterbeheer

Als beleidsmedewerker agrarisch waterbeheer was ik naast regulering verantwoordelijk voor het aanjagen en organiseren van diverse stimuleringsprojecten met de landbouwsector.

Concreet was ik projectleider namens de projectverantwoordelijke Provincie Noord-Brabant van de grensoverschrijdende Interreg-projecten Duurzame Watersystemen en Watermanagement Benelux Middengebied waarin Nederlandse en Vlaamse partners samenwerkten, zowel publiek (provincies, waterschappen en gemeente) als privaat (landbouworganisaties). Deze projecten richtten zich op vermindering van gebruik van grondwater door waterconservering, vermindering van wateroverlast, verbetering van waterkwaliteit en de bijdrage van individuele agrariërs hierin.

Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de interne organisatie, de aansturing van het interne projectteam en een extern adviesbureau en voor de projectbeheersing en verantwoording richting Brussel. Naast deze projecten trad ik op als adviseur van de projecten Beregenen op Maat, Agrarisch Grondwaterbeheer (beiden gericht op efficiënt beregenen) en waterconservering 2e generatie.

In al deze projecten speelde bewustwording van agrariërs een belangrijke rol.

Recent Projects