Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiƫnt en effectief

Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling

Tijdelijke ondersteuning bij ontwikkeling van nieuw of bijstelling van bestaand beleid op gebied van grondwaterbeheer en klimaatverandering (wateroverlast/droogte). Denk daarbij aan omgang wateroverlast en droogte, regelgeving rondom grond- en oppervlaktewateronttrekkingen en klimaatadaptatie.