Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiënt en effectief

Profiel

Jeroen Kessels

Kernbegrippen

Betekenisvol

Betekenisvol in de zin van ontwikkelingen die er écht toe doen. Voor mij betekent dit het bewust willen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk opgaven in met respect voor andere belangen op het gebied van water, natuur, landbouw en cultuurhistorie. De kleuren in mijn logo staan voor de verschillende belangen.

Verbindend

Verbindend in de zin van het bijeenbrengen van belangen van stakeholders. Voor mij is dat dé randvoorwaarde om betekenisvol te kunnen zijn. Niet iedereen zul je tevreden kunnen stellen. Maar in ieder geval wel op een transparante en respectvol betrekken. De focus op het middelpunt in mijn logo verbeeldt dit.

Doelmatig

Doelmatig in de zin van efficiënt en effectief projectmanagement. Dit betekent voor mij het aanbrengen van een goede balans tussen tijdbesteding, planning en budget dat gericht is op het tijdig opleveren van het afgesproken resultaat. De inkadering van mijn logo verbeeldt dit.

Ik ben een ervaren projectmanager / omgevingsmanager van complexe integrale gebiedsopgaves voornamelijk in het landelijke gebied. Daarbij buig ik op een ruime ervaring van het werken bij en voor overheden (waterschappen, provincies en rijkswaterstaat). Mijn omgeving ziet mij als een teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Ik ben te kenschetsen als een generalist met brede kennis van integraal waterbeheer, natuur, landbouw en ruimtelijke ordening. Zowel op strategisch als tactisch niveau heb ik leiding gegeven aan diverse gebiedsprocessen, zowel in het regionale watersysteem als voor het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en daarnaast in beleids- en onderzoeksprojecten. Het op een respectvolle manier omgaan met verschillende stakeholders en hun belangen komt daarbij steeds terug in mijn projecten. Mijn kracht is het leggen van verbindingen tussen zowel interne collega’s als met externe stakeholders zoals provincies, gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties, terreinbeheerders tot aan de keukentafel van een agrariër of bewoner. Met een drive om projecten richting de uitvoering te krijgen. Uiteindelijk moet er wel resultaat geboekt worden!

In mijn procesmatige aanpak staat samenwerking met een open en transparante communicatie centraal. Daarmee bouw ik zowel ambtelijk als bestuurlijk aan vertrouwen. Mijn scherp analytisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit dragen bij aan uitvoerbare en gedragen oplossingen.

Nieuwsgierig geworden wat ik voor u kan betekenen?