Profiel

Ik ben een ervaren IPMA-C gecertificeerde projectmanager van complexe integrale opgaves in het landelijke gebied. Daarbij buig ik op een ruime ervaring van het werken bij en voor overheden en combineer dit met ondernemende vaardigheden opgedaan bij een adviesbureau. Mijn kracht is het leggen van verbindingen met een drive om projecten richting de uitvoering te krijgen.

Ik ben te kenschetsen als een generalist met brede kennis van integraal waterbeheer, natuur, landbouw en ruimtelijke ordening. Zowel op strategisch als tactisch niveau heb ik leiding gegeven aan diverse gebiedsprocessen en beleids- en onderzoeksprojecten. Het op een goede manier omgaan met verschillende stakeholders en hun belangen komt daarbij steeds terug in mijn projecten. Mijn kracht is het leggen van verbindingen tussen zowel interne collega’s als met externe stakeholders zoals provincies, gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties, terreinbeheerders tot aan de keukentafel van een agrariër. Daarbij verlies ik het doel niet uit ogen: uiteindelijk moet er wel resultaat geboekt worden.

In mijn procesmatige aanpak staat samenwerking met een open en transparante communicatie centraal. Daarmee bouw ik zowel ambtelijk maar ook bestuurlijk aan vertrouwen. Mijn scherp analytisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit dragen bij aan gedragen oplossingen.


 

Kernbegrippen

Betekenisvol
Betekenisvol in de zin van ontwikkelingen die er écht toe doen. Voor mij betekent dit het bewust willen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk opgaven in combinatie met private opgaven en het verbeteren van organisaties. Centraal staan daarbij voor mij de opgaven / belangen op het gebied van water, natuur, landbouw en cultuurhistorie in een ruimtelijke context. De kleuren in mijn logo staan voor de verschillende belangen.

Verbindend
Verbindend in de zin van het bijeenbrengen van belangen. Voor mij is dat dé randvoorwaarde om betekenisvol te kunnen zijn. Dit betekent het in staat zijn om medewerkers in een organisatie of stakeholders in een gebiedsproces bijeen te brengen en aan elkaar te binden. De focus op het middelpunt in mijn logo verbeeldt dit. Dit betekent niet dat ze het overal mee eens moeten zijn. Maar betekent wel het op een transparante en respectvolle wijze betrekken van medewerkers en stakeholders in een project of proces. Uiteindelijk moet de organisatie of het gebied er beter van worden!

Doelmatig
Doelmatig in de zin van efficiënt en effectief projectmanagement. Dit betekent voor mij het aanbrengen van een goede balans tussen tijdbesteding, planning en budget dat gericht is op het tijdig opleveren van het afgesproken resultaat. De inkadering van mijn logo verbeeldt dit.