Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiƫnt en effectief

Projectmanagement

Projectmanagement

Het tijdelijk vervullen van de rol van projectmanager/-leider bij het opzetten of uitvoeren van (planvormings)projecten op het gebied van integraal waterbeheer in het landelijk gebied. Denk daarbij aan het realiseren van opgaves als beekherstel, natuurherstel (verdroging) en klimaatadaptatie in een complexe omgeving met belangen op gebied van landbouw, bewoners en lokale belangenpartijen.