Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiƫnt en effectief

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Het tijdelijk vervullen van IPM-rol omgevingsmanager bij projecten op gebied van dijkversterking of opgaven in het regionale watersysteem. Daarbij organiseer en geef ik uitvoering aan het omgevingsproces. Denk daarbij aan het organiseren en begeleiden van werkateliers, inloopbijeenkomsten en het uitvoeren van keukentafelgesprekken. Ophalen van belangen en klantwensen van stakeholders en inbrengen in het IPM team. Daarnaast begeleiding van conditionerende onderzoeken en aansturing van grondverwerving.