• Jeroen Kessels

  Jeroen Kessels

  Projectmanagement & Advies

 • Keersop - gebiedsimpuls N69

  Keersop - gebiedsimpuls N69

  Realisatie wateropgaven samen met natuurnetwerk (EHS) en ruimtelijke kwaliteit (landbouw, landschap, natuur, recreatie en water)

 • Wateroverlast Aa en Maas

  Wateroverlast Aa en Maas

  Verslaglegging GS NBW-toetsing - onderzoek zomerbuien - inzetvolgorde waterbergingen - criteria schadevergoeding wateroverlast

 • Mitigatie peilopzet Maas

  Mitigatie peilopzet Maas

  Mitigatie landbouwschade peilopzet stuw- panden Grave en Sambeek. Succesvolle pro actieve aanpak gebaseerd op zelfrealisatie.

 • Jeroen Kessels

  Jeroen Kessels

  Projectmanagement & Advies

 • Aanleg peilgestuurde drainage

  Aanleg peilgestuurde drainage

  Maatregel om negatieve effecten peilopzet Maas teniet te doen waarvoor overeen-komsten met grondeigenaren zijn afgesloten.

 • Restauratie Fort Altena

  Restauratie Fort Altena

  Restauratie Fort Altena en Fort Bakkerskil mogelijk gemaakt door regelen financiering onder andere via het EU POP-programma.

 • Watergebiedsplan Blokhoven

  Watergebiedsplan Blokhoven

  Gebiedsontwikkeling gericht op realiseren wateropgaven en belevingsopgaven Nieuwe Hollandse Waterlinie. Foto: inundatiekanaal.

 • Projectopdrachten waterberging

  Projectopdrachten waterberging

  Uitwerken gebiedsprocessen Waterschap De Dommel gericht op vermindering wateroverlast in samenhang met andere (water)opgaven.

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Fort Altena met wallen in ere hersteld.

 • Ondersteuning Delfland

  Ondersteuning Delfland

  Intersectoraal team natte ecologische zones: verbetering samenwerking tussen teams - Coördinator kernteam lokale knelpunten waterkwaliteit - KRW-gebiedsproces

Welkom bij Jeroen Kessels Projectmanagement & Advies!

Sinds 2013 is mijn bedrijf Jeroen Kessels Projectmanagement & Advies actief. Ik richt me op de ondersteuning van overheden en bedrijfsleven bij het realiseren van opgaven in het landelijk gebied. Daarbij gaat het om verschillende opgaven zoals water, natuur, landbouw en cultuurhistorie in een ruimtelijke context. Juist deze combinatie van opgaven, met diverse stakeholders en hun belangen, maakt het interessant voor mij.


De diensten die ik aanbied lopen uiteen van project- en procesmanagement, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement tot organisatieontwikkeling en beleidsontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden wat ik voor u kan betekenen? Neem gerust een kijkje verder op mijn site of neem contact met me op!

Recente projecten

Keersop
Keersop – Gebiedsimpuls N69

Projectmanager integrale realisatie waterdoelen en doelen gebiedsimpuls N69 in en nabij

Criteria schadevergoeding wateroverlast

Uitwerken (inhoudelijke) criteria gericht op een eenduidigere afhandeling van schadeverzoeken wateroverlast

Ondersteuning Delfland

Coördinator/projectleider lokale knelpunten, trekker intersectoraal team natte ecologische zones en KRW-gebiedsproces

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Uitwerken subsidieaanvragen Groen Ontwikkelfonds Brabant

Opdrachtgevers


Lidmaatschappen en certificaten