Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiƫnt en effectief

Beleidsadvisering wateroverlast

Voor Waterschap Aa en Maas heb ik diverse opdrachten vervuld op gebied van aanpak wateroverlast. Zo heb ik het Uitvoeringsprogramma Wateroverlast 2016-2021 uitgewerkt met een focus op organiseren eigenaarschap. Daarnaast heb ik de resultaten van de toetsing aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de vastgestelde knelpunten wateroverlast en de maatregelen op hoofdlijnen vertaald in het bestuurlijk verslag aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

OpdrachtgeverWaterschap Aa en Maas
StakeholdersVerantwoordelijk portefeuillehouder, Dagelijks Bestuur en medewerkers Aa en Maas
Tags