Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiënt en effectief

Herstelprogramma overige keringen

Waterschap De Dommel heeft de taak en juridische plicht om ook overige keringen op orde te hebben en te houden. Door de matige tot slechte (technische) staat van onderhoud van veel overige keringen had het waterschap behoefte om hiervoor een herstelprogramma op te stellen.

Als programma adviseur heb ik in samenwerking met Geonius gewerkt aan het uitwerken van het herstelprogramma overige keringen. Dit is in nauwe samenwerking opgepakt met opdrachtgever Waterschap De Dommel. Als eerste is de toetsing opgepakt, waarbij het technisch oordeel (toetsing op hoogte en profiel) en het beheerdersoordeel zijn samengebracht in een toetsoordeel. Voor een 30-tal clusters is vervolgens stapsgewijs naar een herstelprogramma toegewerkt. Daarbij zijn afhankelijk van complexiteit (en inschatting benodigde procedure) doorlooptijden, benodigde capaciteitsinzet en kosten toegekend aan een cluster. Vervolgens zijn de clusters risicogestuurd geprioriteerd en uitgewerkt tot een, ook door het management en bestuur, gedragen Herstelprogramma Overige Keringen. Inmiddels heeft het waterschap dit programma in uitvoering genomen.

OpdrachtgeverWaterschap De Dommel
StakeholdersBestuur, management en diverse afdelingen binnen het waterschap
LooptijdMei 2020 – oktober 2021
Tags