Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiënt en effectief

Deelproces Peelrijt – Onweerstaanbaar Someren

Om de leefomgeving beter in te richten op de nieuwe weersomstandigheden als gevolg van de klimaatontwikkeling hebben gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel in 2017 de handen ineen geslagen. Samen maken ze Someren klimaatbestendiger en daarmee ‘onweerstaanbaar’.

Als projectmanager en technisch manager was ik verantwoordelijk voor de aanpak van de opgaven in het deel van Someren dat ligt in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Samen met de projectpartners en bij het gebiedsproces aangehaakte partijen waaronder ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN en Provincie Noord-Brabant hebben we voorbereidingen genomen gericht op het samen treffen van maatregelen (wettelijk én bovenwettelijk) om zowel het landelijk en het bebouwd gebied en de kassen klimaatbestendiger te maken. Denk daarbij aan realiseren extra stuwen of natuurvriendelijke oevers om water langer vast te houden om droogte te verminderen. Maar ook maatregelen als kleinschalige waterbergingen en automatiseren van stuwen om wateroverlast te verminderen.

OpdrachtgeverWaterschap De Dommel
StakeholdersGemeente Someren, ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN en Provincie Noord-Brabant, diverse agrariërs en particulieren
LooptijdNovember 2017 – februari 2019
Tags