Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiƫnt en effectief

Omgevingsmanager gebiedsproces Keersop

In en langs de Keersop heeft Waterschap De Dommel diverse opgaven waaronder beekherstel, hydrologisch herstel Natte Natuurparels. Daarnaast speelt zich in dit gebied het project Grenscorridor N69 met de in 2021 gerealiseerde N69. Onderdeel van de komst van de N69 is de gebiedsimpuls, een investering in versterken ruimtelijke kwaliteit van het gebied (landbouw, natuur, landschap, water en recreatie).

Als omgevingsmanager heb ik hier samen met diverse stakeholders werk gemaakt van het Integraal Schetsontwerp Keersop en een bijbehorende uitvoeringsprogramma. Daarnaast heb ik voor het deeltraject Kromhurken het gebiedsproces georganiseerd om te komen tot het projectplan Waterwet. Onderdeel daarvan was het organiseren en begeleiden van werksessies, het voeren van keukentafelgesprekken en aansturen grondverwerving. Dit deed ik in nauwe samenwerking met andere IPM-rolhouders.

OpdrachtgeverWaterschap De Dommel
StakeholdersProvincie, gemeenten Valkenswaard en Bergeijk, Staatsbosbeheer, ZLTO, wijkraden en individuele agrariƫrs en burgers
LooptijdMaart 2015 tot juni 2020
Tags