Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiƫnt en effectief

Omgevingsmanager Lob van Gennep

Binnen het project Lob van Gennep werken Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) waterschappen (Limburg en Aa en Maas), provincies (Limburg, Noord-Brabant en Gelderland) en gemeenten (Gennep en Mook en Middelaar) samen aan een drietal opgaven: 1) verbeteren hoogwaterbescherming, 2) verbeteren waterbergende werking en 3) versterken ruimtelijke kwaliteit. Waterschap Limburg fungeert als trekker van dit project.

In 2020 ben ik als omgevingsmanager ingestapt in de verkenningsfase waarbij we de kansrijke alternatieven hebben uitgewerkt. Maart 2022 heeft de minister de voorkeursbeslissing genomen, waarmee het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we het gekozen alternatief Reguliere Dijken in detail uit. In mijn rol als omgevingsmanager werk ik samen met mijn team aan het organiseren en uitvoeren van het participatieproces (keukentafelgesprekken, werkateliers, omgevingswerkgroepen, informatie-/inloopbijeenkomsten, veldbezoeken, zowel fysiek als digitaal). Dit doen we IPM verband in nauwe samenwerking met technisch management en ruimtelijke integratie. Daarnaast verzorg ik de aansturing van de conditionerende onderzoeken en grondverwerving.

OpdrachtgeverWaterschap Limburg
StakeholdersRijk (Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Gennep en Mook-Middelaar, Waterschappen Aa en Maas en Limburg. Daarnaast Staatsbosbeheer, dorpsraden, lokale belangenpartijen en individuele agrariƫrs en burgers
LooptijdMei 2020 tot heden
Tags